Slide background

Megújuló jelen a jövőért!

Slide background

Komplex energetikai szolgáltatások

Slide background

Tervezéstől a kivitelezésig

Kivitelezés


kivitelezes_1

Hőszigetelés, gépészeti korszerűsítés:

Mind a fűtési, mind a hűtési igény rendkívüli mértékben lecsökkenthető azzal, ha az épület szerkezeteit hőszigeteljük.

A hőszigeteletlen falakon, tetőkön, rosszul záródó ablakokon a belső tér melege könnyedén a szabadba jut, a drágán megvett gáz vagy elektromos energiával “az utcát fűtjük”.

Egy gondosan, jól átgondoltan “körbehőszigetelt”, korszerű nyílászárókkal ellátott épület azonban akár 80 százalékkal kevesebb fűtési energiát igényel, mint előtte. Cégünk energetikai tanácsadással, energetikai szakmérnöki, épületgépészeti szakértők bevonásával és teljes körű kivitelezési tevékenységgel áll ügyfelei rendelkezésére.

Napenergia

A napenergia a fosszilis energiaforrásokkal szemben hosszú távú megoldást jelent. Előnye, hogy csökkenti a fosszilis energiaforrástól való függést, mindenki számára elérhető állandó forrásnak számít (évi 2100-2300 óra), egyszerű a működtetése és fenntartása, a felhasználás nem jár vízkibocsátással vagy légszennyezéssel. Cégünk a napenergia hasznosítása területén napkollektorok és napelemek forgalmazásával áll ügyfelei rendelkezésére.

Biomassza

A biomasszán biológiai eredetű anyagok széles csoportját értjük, melyek élő és elhalt növények, állatok, stb. testtömegéből származnak. A biomassza elsődleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége, de jelentős részt képviselnek az állattenyésztés főtermékei, melléktermékei és hulladékai is. A biomassza energiahasznosításának az alapja az égés, amely hőenergia felszabadulással járó folyamat. A biomassza energetikai célú hasznosítására elsősorban a hagyományos agrártermelési ágazatokban keletkező mező- és erdőgazdálkodás (energiaerdők) és energetikai célú növénytermesztés (energianövények) keretén belül van lehetőség. Ezen források hasznosítására hazánkban reális lehetőségek kínálkoznak.

A biomassza jellemzői:

  • megújuló energiaforrás
  • energetikai hasznosítását úgy tudjuk megvalósítani, hogy nem növeljük a légkör szén-dioxid mennyiségét
  • nagyban elősegíti az ásványkincsek megőrzését
  • jelentősen kisebb a káros anyag emisszió
  • az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek reális alapot adnak a racionális felhasználásnak
  • kedvező hatással van a vidékfejlesztésre, munkahelyteremtésre.

A biomassza, mint energiaforrás hasznosítása:

  • A biomassza hasznosítható közvetlenül: tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után
  • közvetve: növényi olajok észterezésével biodízelként, és anaerob fermentálás után biogázként

Cégünk a biomassza-hasznosítás megtervezésével és a teljes körű kivitelezési szolgáltatással áll rendelkezésére.

Forgalmazott termékeink: manuális és automatikus töltésű kazánok, tartozékok (kémények, alkatrészek, ventilátorok); töltőeszközök.

Geotermikus energia

Az elmúlt években hazánk energia és klímavédelmi koncepciójában is egyre nagyobb és kiemelt szerepet kapott az energiahatékonyság növelése. Ennek köszönhetően hazánkban is a figyelem középpontjába kerültek a megújuló energiák, így a földhő, víz, termálvíz, levegő hőenergiájának hasznosítására szolgáló hőszivattyús technológiák, melyek alkalmazási területei a fűtés, hűtés és melegvíz előállítás.

A hőszivattyúk nagy előnye, hogy az átlagosan megközelítőleg 40 százalékos energiamegtakarításhoz olyan energiahordozót használnak fel, ami nem okoz szén-dioxid-növekedést, illetve más károsanyag kibocsátást, így hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez is. A használt hőenergia forrása, valamint a hasznos hőhordozó szerint a következő típusú hőszivattyús rendszereket különböztetjük meg: levegő/folyadék hőszivattyúk, folyadék/folyadék hőszivattyúk, levegő/levegő hőszivattyúk.

Figyelembe véve, hogy a hazai fűtési energia felhasználás másfélszerese az EU átlagnak, fontosnak tartjuk a hőszivattyús fűtési-hűtési technológia minél szélesebb körű elterjesztését hazánkban. Cégünk mindhárom típusú hőszivattyús rendszer forgalmazásával, telepítésével áll ügyfelei rendelkezésére.

Vízenergia

Hazánk vizeinek energetikai hasznosítása igen csekély mértékű, pedig teljes hasznosítás esetén a kinyerhető energia 7000-7500 millió kWh lehetne. Környezetvédelmi szempontból, ahol viszonylag nagyobb esése van a víznek, könnyebb olyan tájba illő törpe- és mikro erőműrendszert beépíteni, ami nem okoz ökológiai károkat. Erre számos példát találunk, főleg Ausztriában.

Jelenleg elterjedőben vannak a kisteljesítményű erőművek. Ezt patakoknál vagy kisebb folyóknál nagyobb környezeti beavatkozás nélkül lehet kialakítani. Ezek a turbinaházak néhány méteresek, de a legújabb megoldások olyan jellegűek, hogy szinte észrevétlenül, magában az áramló vízbe helyezett igen érzékeny turbina fejleszti az áramot és lát el esetleg kisebb településcsoportot, kisebb elektromos szolgáltatást igénylő üzemet. Ezeknek nagy jövője van és környezetvédelmi szempontból is tökéletes konstrukciók. Ezek főként Angliában és Németországban épültek, illetve készülnek az üzemekben futószalagon ilyen kis turbinás erőművek.

A hazai mikro- és törpeerőművek nagy része a kedvezőbb adottságokkal rendelkező Nyugat-Dunántúlon található. Az itt található négy vízerőmű együttes teljesítménye 2085 kW, évi átlagos energiatermelésük 10 millió kWh. Cégünk a 10-100 kWh teljesítményű mikro- és törpeerőművek tervezése és kivitelezése területén is áll ügyfelei rendelkezésére.

Épületenergetikai korszerűsítés

Egyes becslések szerint a világ össz-energia felhasználásának (így károsanyag kibocsátásának is) 40 százalékát az épületek üzemeltetésére fordított energia teszi ki. Napjainkban a fűtés mellett egyre nagyobb szerepet kap a nyári hűtési igény is.

Szélenergia

Közvetve a szélenergia is napenergia hatására jön létre: napsugarak ugyanis különböző mértékben melegítik fel a légkört, így légnyomáskülönbség jön létre. Ennek az energiaforrásnak az előnye, hogy kimeríthetetlen, korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. A szélenergia-hasznosítás fontos mozzanata a rendelkezésre álló szélenergia mérése, a mérések után van lehetőség szélgenerátor, szélkerekek telepítésére, amelyeket elsősorban villamosenergia termelésre vagy vízszivattyúzásra ajánlunk.

Ezek a berendezések alkalmasak vízszivattyúzásra, villamos energia termelésre. Előnyük, hogy telepítésük egyszerű, a technológia önálló, vagyis különféle szerkezeti modulokból gyorsan összeszerelhető. Cégünk szaktanácsadással, tervezéssel, különböző szélenergia-hasznosító berendezések forgalmazásával és a teljes kivitelezési feladatok ellátásával áll ügyfelei rendelkezésére.

tervezes_2